5 شهر رنگارنگ قاره آمریکا و جاذبه های معماری آن

بتن خاکستری و کامپوزیت های بی روح تنها کالبد شهری و جوهره قاره آمریکا به شمار نمی روند. بسیاری از شهرهای مهم جهان درون دریایی از رنگ های گوناگون و متنوع غرق شده اند و

ادامه مطلب »

تصاویری از خشکسالی جهانی!

خشکسالی جهانی کشاورزان فراوانی ازآفریقا گرفته تا آمریکا و هند اکنون گرفتار کمبود باران و خشکسالی شده‌اند و این بحران می‌تواند به زودی بر کشورهای دیگر نیز تاثیر منفی بگذارد. سازمان ملل از کشورهای جهان

ادامه مطلب »